01/01/2024huantn.skhcn01/01/2024Sở Khoa học và Công nghệ0sokhcn/lichct.nsf
 Lịch của Sở Khoa học và Công nghệ
 
 
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
01/01/2024
 
 
Thứ ba
02/01/2024
(8h00) Đ/c Trần Duy Bình Giám đốc Sở: dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 Hội trường T3, Trụ sở Tỉnh ủy (Văn phòng Sở)
(8h00) Đ/c Cao Thị Ngọc Hà Phó Giám đốc Sở dự: Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 Hội trường T3,STT&TT (Văn phòng Sở)
(14h00) Đ/c Trịnh Văn Súy Phó Giám đốc Sở: Họp nghe họp báo cáo tình hình triển khai dự án KHCN: “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất giống và nuôi thương phẩm gà nhiều cựa đạt tiêu chuẩn VIETGAHP theo chuỗi giá trị kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an toàn tại Thanh Hóa” Hội trường A (Phòng Quản lý Cơ sở )
Thứ tư
03/01/2024
(8h00-cả ngày) Đ/c Trịnh Văn Súy Phó Giám đốc Sở: Kiểm tra xác nhận khối lượng công việc dự án NTMN: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ dứa, dưa chuột, cà chua đạt tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Thanh Hóa. Huyện Nông Cống Phòng Quản lý Cơ sở
 
Thứ năm
04/01/2024
(cả ngày) Đ/c Trịnh Văn Súy Phó Giám đốc Sở: Kiểm tra xác nhận khối lượng công việc dự án NTMN: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương giống, nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) trong ao theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm tại vùng bãi ngang, ven biển tỉnh Thanh Hóa (Các huyện: TP. Thanh Hóa; TX Nghi Sơn, TP. Sầm Sơn; Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn Phòng Quản lý Cơ sở)
(13h30) Đ/c Trần Duy Bình Giám đốc Sở: dự HN tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 Phòng họp T3, BTC Tỉnh ủy Văn phòng (CVP)
(13h30) Đ/c Trịnh Văn Súy Phó Giám đốc Sở: dự Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Viện Nông nghiệp Thanh Hóa Hội trường tầng 1, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa (Phòng Quản lý Cơ sở)
Thứ sáu
05/01/2024
(cả ngày, từ 8h) Đ/c Trần Duy Bình Giám đốc Sở dự: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương P. họp 1, T3, UBND tỉnh Văn phòng
(cả ngày) Đ/c Trịnh Văn Súy Phó Giám đốc Sở: Kiểm tra xác nhận khối lượng công việc dự án NTMN: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương giống, nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) trong ao theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm tại vùng bãi ngang, ven biển tỉnh Thanh Hóa (TP. Thanh Hóa; TX Nghi Sơn, TP. Sầm Sơn; Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn Phòng Quản lý Cơ sở )
 
Thứ bảy
06/01/2024
 
 
Chủ nhật
07/01/2024
 
 
 
01/01/2024